Konzultace

Telefonická či osobní konzultace, společná návštěva místa instalace a následný návrh optimálního řešení.

Projekt

Návrh technického řešení a specifikace dodávky včetně kalkulace cen a návrh na propojení s ostatními instalovanými systémy. Vypracování podrobné dokumentace (CAD).

Montáž

Montáž v místě instalace, školení obsluhy systémů.

Servis

Servisní činnost dle stanovených harmonogramů.

Výjezd

V případě akutní situace jsme tu pro smluvní zákazníky s 24-hodinovou službou 7 dní v týdnu. Požadavky zákazníků bez smluvního vztahu budou řešeny individuálně.

Vývoj na zakázku

Ve speciálních případech, kdy nelze požadavku zákazníka vyhovět komerčně dostupnými řešeními, přistupujeme k vlastnímu návrhu a výrobě systémů a zařízení na klíč.